รีวิว อัญเชิญตี่จู้เอี๊ยะ ของพี่เอ(เรวดี61)

รีวิว อัญเชิญตี่จู้เอี๊ยะ ของพี่เอ(เรวดี61)

วันนี้วันดี ฤกษ์ดี วันอัญเชิญ #ตี่จู้เอี๊ยะ เข้าประทับบ้านเรือน

ขอขอบพระคุณพี่เอ(เรวดี61)ส่งภาพอันเป็นมงคลมาให้ชมเป็นบุญตา

บารมีของอากงมีพลังมากๆ ขอให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมา เฮงเฮงเฮง รวยรวยรวย ปัง ปัง ปัง ค่ะ

วันไหว้ส่งเสด็จฯ หรือไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

วันไหว้ส่งเสด็จฯ หรือไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

image

วันไหว้ส่งเสด็จฯ หรือไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์
วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์2559
ตรงกับวัน 24 (廿四)เดือน 12 (十二月小)ปีมะแม(乙未)ไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ (เซ้งเจี่ยที-神上天)

ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า “ซิ้งเจี่ยที” เป็นหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ของจีน ซึ่งในปัจจุบันอาจไม่ค่อยได้พบเห็นกันเท่าใดนัก ทั้งนี้เชื่อกันว่า วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เป็นวันที่เทพเจ้าของจีนจะเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เพื่อไปรายงานความประพฤติของคนในโลกมนุษย์ให้เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบ ซึ่ง “เจ้า” ที่ว่านี้ เดิมทีหมายถึง “เจ้าเตา” ซึ่งเป็นเจ้าที่สถิตอยู่กับเตาหุงข้าวของบ้านนั้น ๆ
ชาวจีนจะยึดว่า วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เป็นวันที่ 24 เดือน 12 ของจีนตายตัว วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ โดยหลักวิชาการ จะนับถอยหลังจากวันชิวอิก 6 วัน ดังนั้น
หากเดือน 12 จีนเดือนนั้น มีจำนวน 29 วัน ก็จะเป็นวันที่ 24 จีน
แต่หากเดือนนั้นมี 30 วันก็จะตรงกับวันที่ 25 จีน ธรรมเนียมปฏิบัติ
ให้เจ้าบ้านจัดของไหว้พิเศษกว่าปกติที่เคยไหว้ในวันพระจีน
ผู้ที่เคารพศรัทธาและมีแท่นบูชาพระบูชาเทพในบ้าน
จะต้องทำพิธีส่งเจ้าหรือส่งเสด็จเหล่าเทพขึ้นสรวงสวรรค์ เพื่อเข้าเฝ้าถวายรายงานและทูลเหตุการณ์ต่างๆภายในบ้านเรือนนั้นๆ ต่อราชาแห่งสวรรค์

แต่เดิมโบราณ
จะทำพิธีส่งเฉพาะเจ้าเตา(ซึ่งเชื่อกันว่าทุกเตาไฟในบ้านจะมีเจ้าหรือเทพรักษาอยู่หรือสถิตย์อยู่ด้วยความเชื่อว่าไฟมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์สุงสุดจึงยกย่องเป็นพิเศษ)ต่อมาธรรมเนียบปฎิบัติก็ได้คลายตัวและแผ่กว้างออกไปกลายเป็นการส่งเจ้า(ทุกพระองค์ที่ตนเองนับถือ)ขึ้นสวรรค์ หาได้จำกัดอยู่เพียงเจ้าเตาแต่อย่างใดไม่

ของไหว้ที่ต้องจัดเตรียมเพื่อส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

๑ กระถางธูปใบใหม่ขนาดเท่าเดิมหรือใหญ่กว่าเดิม
(กรณีต้องการเปลี่ยนใหม่)หากไม่เปลี่ยนทำความสะอาดโดยเอาก้าน
ธูปเดิมออก,ขี้ธูปที่ล้นเกลี่ยให้เสมอกระถางธูปและให้เหลือไว้ประมาณ๕ ดอก
๒ ผ้าแดงหรือผ้าแพรหรือโบว์สีแดงปิดกระถางธูป(แผ่นใหม่)
๓ กิมฮวยหางนกยูง(ใหม่)เปลี่ยนแทนของเดิมที่ใช้มาทั้งปี

๔ ธูป-เทียน-เครื่องหอม
(พระพุทธ, พระโพธิสัตว์ ถวายธูป 3 ดอก, เทพทั่วไป 3 ดอก, เจ้าที่ 5 ดอก)

๕ แจกันใส่ดอกไม้สดหรือพวงมาลัย

๖ ข้าวเหนียวกวน หรือเส้นหมี่แห้ง ๑ ที่

๗ ผลไม้ ๕ ที่
-ส้ม เรียกว่า “ไต้กิก” แปลว่า โชคดี
-องุ่น เรียกว่า “พู่ท้อ” แปลว่า งอกงาม
-สับปะรด เรียกว่า “อั้งไล้” แปลว่า มีโชคมาหา
-กล้วย มีความหมายถึงการมีลูกหลานสืบสกุล
-สาลี่ เรียกว่า “ซัวตังไล้”แปลว่า เรียกโชคลาภมา

๘ ขนมจับกิ้ม บางคนเรียกขนมแต่เหลี่ยว ๑ ที่
ภาษาไทยเรียกขนมจันอับ  ประกอบด้วย ขนม 6 อย่าง  ได้แก่ น้ำตาลกรวด ฟัก, ถั่วก้อน, ถั่วตัด, งาตัด, โซถึง, ปั้นล่ำ, ก้านบัว, ขิงเคี่ยว, น้ำตาลทราย, ขนมเปี๊ยะ, ข้าวพอง, ตังเม, ถั่วงา, ขนมโก๋ทำด้วยแป้งขาวแป้งถั่ว วุ้นแท่ง, ตังเมหลอด, น้ำตาลทรายเคี่ยวหล่อหลอมเป็นรูปต่างๆ

คำว่า “1 ที่” หมายถึง แยกออกเป็นแต่ละสิ่ง สิ่งละจานหรือสิ่งละพาน แล้วแต่สะดวก มิให้จัดของทั้งหมดรวมกันในจานหรือพานเดียว ยกเว้นเฉพาะเจ้าที่เท่านั้น(สามารถทำได้)

๙ น้ำชาชงใส่ถ้วย     
(พระพุทธ,พระโพธิสัตว์ ถวาย 3 ถ้วย, เทพทั่วไป 3 ถ้วย, เจ้าที่ 5 ถ้วย)

๑๐ กระดาษขบวนเสด็จฯ
กระดาษพิมพ์เป็นรูปม้า, (รูปกระเรียน สำหรับพระแม่กวนอิม)
-กระดาษไหว้เจ้า (ค้อซี เง็งเตี๋ย  หรือ กระทงตั๋วกิม )
-ชุดกระดาษเสื้อผ้าเทพเจ้า (เพ้า)
-ชุดกระดาษลายม้า(เป็นพาหนะเจ้ากลับสวรรค์)
ชุดกระดาษแตะเอียตี่จู่ (ไว้ในตี่จู้เป็นชุดที่ประกอบไปด้วยเงินทอง และเต้าขนาดเล็ก เอาไว้ตั้งเพื่อขอพรจากเทพเจ้าตี่จู่เอี่ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดูแลบ้านให้ท่านช่วยคุ้มครองทุกคนในครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีงาม สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมา ค้าขายเจริญยิ่งๆขึ้นไป)
มีความหมายแทนยานพาหนะหรือขบวนเสด็จของเหล่าทวยเทพ
และบริวาร ใช้เผาเมื่อไหว้เสร็จ

#การไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์หรือไหว้ส่งเสด็จฯ นิยมกระทำกันในช่วงเช้า(ของวันที่ 27)
ตั้งแต่ย่ำรุ่ง(06.00 น.) ไปจนถึงเที่ยงวัน (ไม่เกินเที่ยงวัน)
เมื่อถึงเวลาจุดธูปที่เตรียมไว้ ให้เจ้าบ้านหรือผู้ไหว้กล่าวคำส่งเจ้าขึ้นสวรรค์และกล่าวขอพร ดังนี้

              “ขอให้ท่านเทพเจ้าเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ หากข้าพเจ้าทำผิดพลาดประการใด ขอท่านโปรดอภัย เมื่อท่านกลับมาขอให้นำสิริมงคลมาสู่บ้าน”
หลังจากจุดธูปแล้วให้นำชุดกระดาษไหว้เจ้า,ชุดกระดาษลายม้า,ชุดกระดาษเสื้อผ้าเทพเจ้า(เพ้า) ที่จัดเตรียมไว้ไปเผา เพื่อเป็นการส่งให้ท่าน
กลับไปรายงานยังสวรรค์อย่างราบรื่น

หลังจากส่งเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วนั้นหลายๆบ้านจะให้ลูกหลานรวมทั้งตัว
เจ้าบ้านทำความสะอาดศาลหรือที่พำนักของเทพเจ้า ,ตัวองค์เทพเจ้า,กระถางธูป เพื่อเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีออกจากบ้าน พร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อเตรียมไหว้ตรุษจีนและรับเจ้ากลับจากสวรรค์

เครดิตข้อมูล : Kapook.com,fengshuitown.com,tewaracha.com
,tpk-chinesepaper.com
เครดิตภาพ : อินเตอร์เน็ต
เรียบเรียงข้อมูล: ศาลเจ้าจีนไทยแลนด์ออนไลน์